top of page

Licenties

Attesten & Certificaten

MD-Visuals is trots om vermeld te zijn op de officiële lijst van drone-piloten. Deze lijst werd opgemaakt door BeUAS, de Belgische Drone Federatie.

Het is belangrijk om beroep te doen op een gelicentieerde drone-piloot. Uiteraard is een geldige licentie verplicht om te mogen vliegen. Het biedt echter ook de garantie dat de piloot beschikt over de nodige vaardigheden om alles veilig en volgens de regels van de kunst te laten verlopen.

Bij MD-Visuals beschikken we over een klasse 1 licentie. Dit is de hoogste klasse in België. Al onze toestellen zijn ingeschreven in het Belgisch luchtruim en beschikken allen over een deftige verzekering.

Dit alles is verplicht, maar is voor ieders veiligheid uiteraard ontzettend belangrijk.

U kan ons terugvinden op de officiële lijst van drone-piloten op de website van BeUAS.

UPDATE 2021

Tot op heden werd gevlogen onder het Koninklijk Besluit van April 2016.

De piloten werden onderverdeeld in recreatief / klasse 2 en klasse 1, naargelang de graad van opleiding.

 

Echter is sinds begin 2021 de Europese Drone Wetgeving in voege. 

Concreet betekent dit dat er in heel Europa éénzelfde wetgeving van toepassing is.

Deze Europese wetgeving is radicaal anders dan de vroegere Belgische versie.

Vanaf nu zijn er 3 klasses: Open / Specific & Certified.

De Open categorie is als volgt ingedeeld (volgens opleiding)

Opleiding 1: Open A1 & A3

Opleiding 2: Open A2

De Specific categorie is voor alle vluchten die omwille van de moeilijkheidsgraad niet onder de Open categorie kunnen worden uitgevoerd.

De laatste categorie, Certified, is momenteel nog niet aan de orde. Dit is toekomst gewijs voor lucht taxi's of leveringen van goederen door de lucht.

MD-Visuals is trots om te mogen melden dat we voldoen aan de volledige Open categorie (A1, A2 & A3), én we voldoen om te mogen vliegen in de Specific categorie.

Bijkomend voordeel van de Europese Wetgeving is dat alle vluchten nu ook perfect legaal kunnen worden uitgevoerd in het buitenland (binnen de EU).

Goed om te weten

 

Het is belangrijk om te weten dat door toedoen van de Europese wetgeving iedereen zich 'Drone-Piloot' mag noemen na het afleggen van een simpele online test. Dit in het bijzonder voor de Open A1 en Open A3.

Voor de Open A2 dient er bijkomend een theoretische test te worden afgelegd in Brussel.

Er dient echter geen enkele fysieke les meer gevolgd te worden, zelfs geen praktijk lessen of examens!

Bijgevolg wordt er enkel getest op de theoretische kennis en niet meer op het kunnen vliegen.

Bijvoorbeeld vliegen in ATTI. Indien de drone om een of andere reden géén gps ontvangst meer heeft tijdens de vlucht moet je als piloot hiermee overweg kunnen. Zonder gps heeft de wind vat op de drone en blijft deze niet meer automatisch op z'n plaats.

Ook kan de RTH (Return To Home) niet meer worden gebruikt zonder gps. Het is dus zeker belangrijk om in dergelijk geval als piloot de drone ZELF vakkundig te kunnen terugvliegen en landen.

Voor het behalen van een Klasse 1 licentie was het voorheen verplicht om de nodige lessen te volgen.

Zowel theoretisch als praktisch. Vooraleer de licentie kon worden overhandigd diende de toekomstige piloot een praktisch examen afleggen bij een gediplomeerd examinator.

Voor aanvang van de praktijk lessen diende er tevens een blanco medisch attest worden voorgelegd.

De zogenaamde LAPL, opgemaakt door erkende luchtvaartarts.

Bovenstaande is niet langer nodig, wat ervoor zorgt dat er geen scheiding meer is tussen de professionele piloot en de hobby piloot. De toekomst zal echter het belang aantonen van een degelijke opleiding en de nodige ervaring.

Hou ook in gedachten dat een professional beschikt over een degelijke verzekering, terwijl voor de hobbyist de gewone familiale verzekering 'wel voldoende is'. Bij MD-Visuals zijn we verzekerd tot €2.500.000 / schadegeval. 

Label BeUAS_certifieddronepilot.jpg
TRUSTED-PILOT (002).png
bottom of page